[Logo] Все о металле и его обработке
  [Search] Поиск   [Recent Topics] Свежие темы   [Hottest Topics] Горячие Темы   [Members]  Участники   [Groups] На главную страницу 
[Moderation Log] Модерация   [Register] Регистрация / 
[Login] Вход 
Индекс форума
Профиль для :: gyneklinikostrava
Аватар Обо мне gyneklinikostrava
Звание:
Карма:
Дата регистрации:  15/10/2021 11:09:06
Всего отправлено сообщений:  Отправленные сообщения недоступны
Создано новых тем: Новых тем не было создано
Вебсайт:  http://www.gyneklinik-ostrava.pl/
Биография: Jeste?my jedn? z najlepszych klinik, dzia?aj?cych w trybie jednodniowym. Wysok? pozycj? zawdzi?cza nam wsp??pracowanie z zaufanymi partnerami i klinikami. Dzi?ki takiej wsp??pracy jeste?my zaopatrywani w najwy?szej jako?ci sprz?t oraz zapewniamy pacjentkom najwy?sze standardy. K?adziemy nacisk na precyzj? zabiegu i profesjonalizm ?wiadczonych us?ug. Ka?dy z zabieg?w jest wykonywany przez kompetentny personel medyczny, z zastosowaniem profesjonalnego sprz?tu, tak by ?yciu pacjentki nic nie zagrozi?o. Opiekujemy si? ka?d? z pacjentek, od kontaktu po zabieg i jej stan po. W razie potrzeby zapewniamy bezp?atny transport, a co najwa?niejsze utrzymujemy najwy?szy z mo?liwych komfort pobytu w naszej klinice.
Закладки: Нет закладок для этого пользователя.
Контакт gyneklinikostrava
Личное сообщение:
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team